Úvodní slovo

PhDr. Pavel Urbášek

náměstek primátora statutárního města Olomouc


Podpora zdravého životního stylu patří mezi důležité úkoly každého města, což platí také pro Olomouc. Pomáháme klubům, které nás reprezentují na vrcholové úrovni a přinášejí nevšední zážitky svým fanouškům. Stejnou pozornost ovšem věnujeme i menším oddílům, a ty nabízejí lidem možnost rekreačního sportování.

Jde o náročnou práci, protože na území města existují stovky klubů a oddílů. Snažíme se ale vyjít vstříc každému, kdo naši pomoc potřebuje. Tímto způsobem Olomoučanům nabízíme možnost aktivního pohybu a v tomto směru již dlouho mezi evropská sportovní města patříme.