Agenda sportu

Tuto agendu spravuje Oddělení sportu Odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce. Výstupy z jeho činnosti podléhají schválení Radou města Olomouce, případně Zastupitelstva města Olomouce.

Nejvyšším rozhodovacím orgánem je výše uvedená Rada města Olomouce a Zastupitelstvo města Olomouce. Tyto orgány rozhodují o celkové koncepci města ve vztahu ke sportovním a tělovýchovným aktivitám ve městě, směru a výši případných dotací pro jednotlivé kluby a sportovní akce konané ve městě a případných investicích do sportovní infrastruktury.

Odborným poradním orgánem Rady města Olomouce je pak Komise pro sport (12 členů nominovaných politickými stranami, většinou současných či bývalých sportovců a funkcionářů). Tato komise se zabývá celkovým sportovním děním ve městě a navrhuje Radě města Olomouce výši dotací jednotlivým akcím a sportovním organizacím z rozpočtu města Olomouce.

pano-2

Kontaktní osoby

Bc. Vojtěch Hala, vedoucí oddělení sportu
e-mail: vojtech.hala@olomouc.eu

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
e-mail: bohumil.sip@olomouc.eu

PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora
e-mail: pavel.urbasek@olomouc.eu