Větrání: Na hranici

 16. 6. 2018     6:45 - 19:00

Osoblažský výběžek bude lokalitou další větrací výpravy. V plánu je sedmnáctikilometrová trasa z Města Albrechtic do Slezských Rudoltic vedená mimo jiné přes unikátní rozhlednu Hraniční vrch nebo přes bývalou dědinu Pelhřimovy na česko-polské hranici. Občanské průkazy s sebou! Sraz v 6:45 před hlavním nádražím v Olomouci, návrat do 19. hodiny.

 Město Albrechtice

 Fakulta tělesné kultury UP