Aktuality

K modernizaci sokolovny ve Chválkovicích přispěla městská dotace

Historická budova sokolovny v Olomouci-Chválkovicích poskytuje členům tělocvičné jednoty i návštěvníkům zcela nové zázemí. Část budovy prošla modernizací, s níž pomohla dotace města Olomouce.

"Výsledkem rekonstrukce v části budovy zdejší sokolovny je nové sociální zázemí. Jsem rád, že k tomu napomohla i podpora města v celkové výši 250 tisíc korun,“ uvedl při své návštěvě ve Chválkovicích primátor Antonín Staněk.

Budova sokolovny, jejíž historie se píše o roku 1924, prochází zásadními opravami postupně od roku 2009. Během té doby se dočkala kompletní výměny oken a má za sebou náročnou opravu stropu včetně statického zajištění krovu. „Aktuálně dokončená poslední oprava se týkala části budovy pod podiem, kde vznikly moderní toalety. Stavební práce zahrnovaly i novou trasu kanalizace v délce téměř 100 metrů. Bylo to náročné, protože jsme infrastrukturu museli vést přes venkovní prostor s hřištěm. S výslednou podobou jsme ale moc spokojeni. Zcela nové umístění sociálního zázemí nám totiž otevírá další možnosti využití budovy i venkovního areálu,“ zhodnotil stavební práce za téměř 400 tisíc korun starosta TJ Sokol Chválkovice Antonín Skácel.

„Oceňuji dlouhodobou a systematickou práci zdejších členů Sokola, která se ve Chválkovicích dědí z generace na generaci. Svou činností velmi dobře přispívají nejen k podpoře tolik potřebného pohybu, ale významně se podílejí i na spolkovém životě v této městské části, kde pravidelně pořádají kulturní a společenské akce, včetně atraktivních loutkových představení pro děti,“ vyzdvihl činnost chválkovických sokolů primátor Staněk.

Tělocvičná jednota Sokol ve Chválkovicích byla založena v roce 1907. Dnes je součástí Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy a více než dvěma stovkám členů nabízí cvičení v oddílech všestrannosti. Aktuálně se její členové chystají na XVI. všesokolský slet, který se uskuteční v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.

Na celoroční činnost TJ Olomouc-Chválkovice směřovala v loňském roce z rozpočtu města částka ve výši 100 tisíc korun.